THIẾT KẾ UX CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

1. Giới thiệu chính

UX Design Co-op là một chương trình cho phép bạn có được các Kỹ năng sẵn sàng để làm việc có thể được sử dụng ngay lập tức trong thực tế tại Canada. Chương trình này được khuyến nghị cho những sinh viên có học vấn hoặc kinh nghiệm liên quan đến thiết kế hoặc phát triển web và muốn mở rộng phạm vi của mình sang một lĩnh vực liên quan và tìm kiếm việc làm ở Canada.

2. Nội dung học tập

  • Quy trình thiết kế trải nghiệm người dùng
  • Thiết kế các chức năng vô hình để học cách thiết kế nhằm bù đắp cho sự bất tiện của người dùng
  • Trực tiếp hoặc gián tiếp trải nghiệm các bộ phận có thể gây bất tiện cho người khiếm thị khi sử dụng điện thoại thông minh và thiết kế các yếu tố chức năng
  • Cung cấp chương trình cố vấn & mạng CNTT
  • Chuẩn bị cho các hoạt động tìm kiếm việc làm như chuẩn bị sơ yếu lý lịch cá nhân và tự giới thiệu cho cựu sinh viên hợp tác, thực hành phỏng vấn và viết danh mục đầu tư

3. Vị trí công việc

Nhà thiết kế UX, nhà thiết kế hệ thống, nhà phân tích UX, thiết kế sản phẩm, nhà thiết kế tương tác

4. Lương theo giờ

  • Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng: $28,13
  • Nhà thiết kế hệ thống: $52,00
  • Người quản lý nghiên cứu trải nghiệm người dùng: $39,32

Nguồn: Service Canada (số tiền trên có thể khác với thực tế)

5. Lệ ​​phí

$7,209 USD ~ (dựa trên chương trình 1 năm)

*Chi phí có thể khác nhau tùy thuộc vào trường học, thời gian chương trình  khuyến mãi

và chi phí chính xác có thể được xác nhận thông qua tư vấn.