THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

1. Giới thiệu chính

Hợp tác thiết kế giao diện người dùng là một chương trình cho phép bạn có được các Kỹ năng sẵn sàng để làm việc có thể được sử dụng ngay lập tức trong thực tế tại Canada. Chương trình này được khuyến nghị cho những sinh viên có học vấn hoặc kinh nghiệm liên quan đến thiết kế hoặc phát triển web và muốn mở rộng phạm vi sang một lĩnh vực liên quan và tìm kiếm việc làm ở Canada.

2. Nội dung học tập

  • Học cách thiết kế giao diện người dùng, mọi thứ trong màn hình mà người dùng nhìn thấy
  • Thiết kế tất cả các yếu tố trực quan (bố cục, biểu tượng, v.v.) trên máy tính để bàn PC hoặc điện thoại thông minh
  • Việc làm như một nhà thiết kế giao diện người dùng, nhà thiết kế đồ họa, nhà thiết kế web, nhà thiết kế truyền thông, nhà thiết kế sản xuất
  • Cung cấp chương trình cố vấn & mạng CNTT
  • Chuẩn bị cho các hoạt động tìm kiếm việc làm như chuẩn bị sơ yếu lý lịch cá nhân và tự giới thiệu cho cựu sinh viên hợp tác, thực hành phỏng vấn và viết danh mục đầu tư

3. Vị trí công việc

Nhà thiết kế giao diện người dùng, nhà thiết kế đồ họa, nhà thiết kế web, nhà thiết kế truyền thông, nhà thiết kế sản xuất, nhà thiết kế tương .

4. Lương theo giờ

  • Nhà thiết kế phương tiện tương tác: $28,13
  • Nhà thiết kế đồ họa: $28,13
  • Nhà thiết kế truyền thông: $28,13
  • Nhà thiết kế web: $32,21
  • Nhà thiết kế giao diện người dùng đồ họa (GUI): $43,27

Nguồn: Service Canada (số tiền trên có thể khác với thực tế)

5. Lệ ​​phí

$7,209 USD ~ (dựa trên chương trình 1 năm)

*Chi phí có thể khác nhau tùy thuộc vào trường học, thời gian chương trình  khuyến mãi

và chi phí chính xác có thể được xác nhận thông qua tư vấn.