Dịch vụ định cư tại Travel Learner mang đến cho bạn cơ hội định cư tại Canada thông qua chương trình nhập cư riêng của từng bang. Các chương trình này được thiết kế để thu hút những người tài năng và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển tại từng bang, và cho phép bạn định cư vĩnh viễn tại đó.

Mỗi bang ở Canada đều có những điểm mạnh và yếu khác nhau, cùng với các yêu cầu định cư khác nhau. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Travel Learner, bạn sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ trong quá trình định cư.

Dưới đây là một số chương trình nhập cư của các bang tại Canada, mà Travel Learner cung cấp dịch vụ hỗ trợ định cư:

  • Chương trình Định cư nhanh Saskatchewan – Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP): Chương trình này được thiết kế để thu hút những người có kinh nghiệm và có năng lực trong các ngành công nghiệp của Saskatchewan. Những ứng viên được chọn sẽ được cấp visa định cư và có thể định cư tại Saskatchewan.
  • Chương trình Định cư nhanh British Columbia – British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP): Chương trình này cung cấp cơ hội cho những người có kinh nghiệm và có tài năng để định cư tại British Columbia. Những ứng viên được chọn sẽ được cấp thị thực định cư.
  • Chương trình Định cư nhanh Manitoba – Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP): Chương trình này tập trung vào các ngành nghề đang được ưu tiên phát triển tại Manitoba. Những ứng viên được chọn sẽ được cấp thị thực định cư và có thể định cư tại Manitoba.
  • Chương trình Định cư nhanh Nova Scotia – Nova Scotia Nominee Program (NSNP): Chương trình này được thiết kế để thu hút những người có kinh nghiệm và có tài năng để định cư tại Nova Scotia. Những ứng viên được chọn sẽ được cấp thị thực định cư và có thể định cư tại Nova Scotia.

Với sự hỗ trợ của Travel Learner, bạn sẽ có cơ hội đạt được mục tiêu định cư của mình tại Canada thông qua các chương trình nhập cư riêng của từng bang.