CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

1. Giới thiệu chính

Marketing Co-op là một chương trình cung cấp nền tảng cơ bản của tiếp thị truyền thông xã hội và hướng dẫn bạn cách tận dụng sức mạnh của truyền thông xã hội. Bạn sẽ phát triển thiết kế trang web để tiếp thị kỹ thuật số, phân tích và kỹ năng trên mạng xã hội, đồng thời khám phá cách cá nhân hóa nội dung trên nhiều nền tảng.

2. Nội dung học tập

  • Tiếp thu kiến ​​thức lý thuyết và kỹ năng thực tế cần thiết trong môi trường làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, chẳng hạn như tiếp thị kỹ thuật số, tiếp thị truyền thông xã hội và thiết kế web
  • Bạn có thể có được kinh nghiệm thực tế và tạo danh mục đầu tư của riêng mình bằng cách nhận và thực hiện một dự án với tư cách là một công ty thực sự cho mỗi khóa học.
  • Hợp tác với các công ty địa phương trong các lĩnh vực khác nhau như công ty đào tạo tiếp thị kỹ thuật số, đại lý tiếp thị kỹ thuật số, studio truyền thông, công ty SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), công ty phi lợi nhuận và công ty tổng hợp
  • Hội thảo việc làm, cung cấp dịch vụ tìm việc và đào tạo cá nhân 1:1

3. Vị trí công việc

Phân tích tiếp thị truyền thông xã hội, Nhà tiếp thị kỹ thuật số, Trợ lý tiếp thị/ Thiết kế web, v.v.

4. Lương theo giờ

  • Chuyên gia nội dung truyền thông xã hội: $28,72
  • Nhà thiết kế phương tiện kỹ thuật số: $28,13
  • Điều phối viên tiếp thị kỹ thuật số: $28,72
  • Trợ lý tiếp thị: $28,72
  • Điều phối viên truyền thông xã hội: $28,72

Nguồn: Service Canada (số tiền trên có thể khác với thực tế)

5. Lệ ​​phí

$5,503 USD ~ (dựa trên chương trình 1 năm)

*Chi phí có thể khác nhau tùy thuộc vào trường học, thời gian chương trình khuyến mãi

và chi phí chính xác có thể được xác nhận thông qua tư vấn.