SELC-ESL

Khai giảng khóa học và lịch học

Tiếng Anh buổi sáng (15h/tuần) 9:00 đến 12:15
Tiếng Anh Bán chuyên sâu (20 giờ/tuần) 9:00 ~ 14:00
Tiếng Anh tăng cường (25 giờ/tuần) 9:00 đến 15:15
 

 

  Tiếng anh buổi sáng Tiếng Anh Bán chuyên sâu Tiếng Anh chuyên sâu
Nhà của các lớp học mỗi tuần 15 20 25
BUỔI SÁNG Khối 1 09:00~10:30 Tiếng Anh tổng quát Tiếng Anh tổng quát Tiếng Anh tổng quát
Khối 2 10:45 – 12:15 Tiếng Anh tổng quát Tiếng Anh tổng quát Tiếng Anh tổng quát
BUỔI CHIỀU Khối 3 13:00 – 14:00   môn tự chọn1 môn tự chọn1
Khối 4 14:15~15:15     môn tự chọn2
           

Mức độ xây dựng

So sánh điểm kiểm tra tiêu chuẩn hóa (đầu vào tối thiểu đến đầu ra tối đa)
MỨC ĐỘ TỰ CHỌN tiểu học tiền trung cấp Trung cấp trên trung cấp Trình độ cao
IELTS 3,5 đến 4 4,5 đến 5 5,5 6 6,5~7,5
TOFEL ibt. 20 đến 30 45 đến 50 57-70 71-89 90 đến 114
TOEIC 500 đến 550 600-625 650~700 750~800 850 đến 900
CEFR A1 đến A1+ A2 đến A2+ B1 B1+ B2 đến B2+
GSE 22-29 30 đến 42 43~50 51-58 59-75
Cần Lãng Bến 3-4 5 6 7 8-9

Học phí | Chi phí học tập

Khuyến mãi Thủ tục Học phí Lệ phí đăng ký Phí sách giáo khoa Tổng cộng Thời hạn
học phí chính quy 2022 15 bài học $6,720 USD $150 USD $240 USD $7,110 USD Ngày 30 tháng 12 năm 2022
20 bài học $7,680 USD $360 USD $8,190 USD
25 bài học $8,400 USD $480 USD $9,030 USD
TL khuyến mãi đặc biệt 15 bài học $3,978 USD $150 USD $240 USD $4,368 USD ~ ngày 30 tháng 6 năm 2022
20 bài học $4.492,8 USD $360 USD $5.002,8 USD
25 bài học $4,914 USD $480 USD $5,544 USD