SELC-COOP

Chương trình Hợp Tác Thời gian Học Thực tập Từ Khóa
Kinh doanh Khách sạn 6 tháng Học 12 tuần + Thực tập hưởng lương 12 tuần

#Chuyên ngành kinh doanh #Xin việc văn phòng #Hội thoại tiếng Anh thương mại #Đời sống xã hội Bắc Mỹ #Hy vọng khởi nghiệp Canada

Nền tảng kinh doanh 1 năm Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần

#Chuyên ngành kinh doanh #Nhân viên văn phòng #Học tiếng Anh đàm thoại thương mại #Ứng viên đời sống xã hội Bắc Mỹ #Doanh nhân Canada

Nền tảng kinh doanh 2 năm Học 48 tuần + Thực tập hưởng lương 48 tuần

#Chuyên ngành kinh doanh #Nhân viên văn phòng #Học tiếng Anh đàm thoại thương mại #Ứng viên đời sống xã hội Bắc Mỹ #Doanh nhân Canada

Quản lý khách sạn 1 năm Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần

#Chuyên ngành du lịch khách sạn #Việc làm dịch vụ #Học đàm thoại tiếng Anh thương mại #Đời sống xã hội Bắc Mỹ đầy hy vọng #khóa giới thiệu nhập cư

Quản lý khách sạn 2 năm Học 48 tuần + Thực tập hưởng lương 48 tuần

#Chuyên ngành du lịch khách sạn #Việc làm dịch vụ #Học đàm thoại tiếng Anh thương mại #Đời sống xã hội Bắc Mỹ đầy hy vọng #khóa giới thiệu nhập cư

Truyền thông Kinh doanh Quốc tế

9 Tháng 

Học 18 tuần + Thực tập hưởng lương 18 tuần

#Kinh doanh #Dịch vụ khách hàng #Công việc văn phòng #Đàm thoại tiếng Anh thương mại #Đời sống xã hội Bắc Mỹ đầy khao khát

Tiếp thị kỹ thuật số 1 năm Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần

#Chuyên ngành kinh doanh #Nguyện vọng công việc văn phòng #Học đàm thoại tiếng Anh thương mại #Nguyện vọng đời sống xã hội Bắc Mỹ #Nguyện vọng doanh nhân #Khóa học ưu tiên tiếng Hàn

Chuyên gia Digital Marketing

2 năm

Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần

#Chuyên ngành kinh doanh #Nhân viên văn phòng #Học tiếng Anh đàm thoại thương mại #Ứng viên đời sống xã hội Bắc Mỹ #Doanh nhân Canada

Chuỗi cung ứng Vận tải và Logistics

1 năm

Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần

#Chuyên gia phân phối #Hy vọng về công việc dịch vụ #Học đàm thoại tiếng Anh thương mại #Hy vọng về đời sống xã hội ở Bắc Mỹ #Hy vọng về định cư #Chuyên ngành bất thường