EF ESL

Quy trình khai trương

– Khóa cơ bản (20h/tuần)

Lớp học này dựa trên hội thoại tiếng Anh, vì vậy bạn có thể tận hưởng nó cùng với chuyến đi của mình.

Thành phần lớp

– Lớp tiếng Anh tổng quát (16 tiết)

– Lớp dự án (2 bài)

– Tham gia thuyết trình của diễn giả khách mời (2 bài)

– Chương trình này tập trung vào việc hiểu ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc sống thực và giáo dục kỹ năng nói.

– Nó bao gồm một lớp học tiếng Anh, nơi bạn có thể học những điều cơ bản và đàm thoại tiếng Anh, và một lớp học mà bạn có thể học nghe và kiến ​​thức tiếng Anh bằng cách nghe các bài giảng của các diễn giả được mời.

Điều kiện khóa học

Trình độ: người mới bắt đầu đến nâng cao

Thời lượng: 1 đến 12 tuần

Ngày bắt đầu: Các lớp học có thể bắt đầu vào thứ Hai hàng tuần.

– Khóa học tổng quát (26h/tuần)

Bạn có thể cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình từ những điều cơ bản theo một hệ thống học tập cân bằng.

Thành phần lớp

– Lớp tiếng Anh tổng quát (16 tiết)

– Lớp dự án (4 bài)

– Lớp tự chọn chuyên biệt (4 tiết)

– Tham gia thuyết trình của diễn giả khách mời (2 bài)

Chương trình này được cung cấp để có thể giao tiếp đầy đủ trong cuộc sống hàng ngày, nhằm mục đích hiểu biết đầy đủ về các nguyên tắc cơ bản của tiếng Anh. Nó được cấu trúc để bạn có thể lên cấp 6 tuần một lần và bạn có thể học bằng cách chọn lĩnh vực bạn muốn học thông qua các lớp tiếng Anh cơ bản, lớp dự án và lớp tự chọn đặc biệt.

Điều kiện khóa học

Trình độ: người mới bắt đầu đến nâng cao

Thời lượng: 1 đến 52 tuần

Ngày bắt đầu: Các lớp học có thể bắt đầu vào thứ Hai hàng tuần.

– Khóa học chuyên sâu (32h/tuần)

Đây là lớp học được tối ưu hóa để cải thiện trình độ tiếng Anh nhanh chóng, giúp bạn đạt được trình độ tiếng Anh mục tiêu trong thời gian ngắn nhất.

Thành phần lớp

– Lớp tiếng Anh tổng quát (16 tiết)

– Lớp dự án (4 bài)

– Lớp tự chọn chuyên biệt (10 tiết)

– Tham gia thuyết trình của diễn giả khách mời (2 bài)

Bạn có thể mong đợi sự cải thiện kỹ năng hiệu quả nhất trong thời gian đào tạo được chỉ định và đây là chương trình được đề xuất cho những sinh viên nhắm đến việc làm/nhập học. Bạn có thể củng cố các kỹ năng ngữ pháp và từ vựng của mình trong các lớp ngôn ngữ tổng quát, thực hiện các bài tập dựa trên các chủ đề thực tế trong các lớp dự án, đồng thời phát triển các kỹ năng nghiên cứu và giao tiếp.

Điều kiện khóa học

Trình độ: người mới bắt đầu đến nâng cao

Thời lượng: 1 đến 52 tuần

Ngày bắt đầu: Các lớp học có thể bắt đầu vào thứ Hai hàng tuần.