Tamwood COOP

Chương trình hợp tác Thời gian Học Thực tập
Kỹ năng thiết yếu trong khách sạn, dịch vụ & du lịch  1 năm Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần
Quản lý và Kinh doanh Quốc tế 1 Năm Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần
Tiếp thị kỹ thuật số 1 năm Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần
Thiết kế giao diện người dùng chuyên nghiệp 1 năm Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần
Thiết kế UX chuyên nghiệp 1 năm Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần
Nhà phát triển web chuyên nghiệp

1 năm

Học 24 tuần + Thực tập hưởng lương 24 tuần