CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

1. Giới thiệu chính

Co-op quản lý chuỗi cung ứng là chương trình tìm hiểu hệ thống chiến lược quản lý quản lý quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm như một mạng lưới tích hợp.

2. Nội dung học tập

  • Học từ những kiến ​​thức cơ bản về quản lý hậu cần/vận chuyển/chuỗi cung ứng ở Canada đến những phần thực tế như quản lý dự án
  • Tìm hiểu về các chức năng và vai trò khác nhau trong quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm vận hành, mua hàng, quản lý kho bãi, phân phối và vận chuyển
  • Nhận Chứng chỉ CITT từ Hiệp hội Vận tải và Vận tải Canada (CITT)
  • Hội thảo trên web về ngành/Sự kiện phát triển chuyên nghiệp từ CITT, kết nối và kết nối với các chuyên gia và cố vấn trong ngành trong CITT
  • Cung cấp thông tin việc làm trong ngành được chia sẻ trong CITT, Bản tin điện tử hàng tháng, v.v.

3. Vị trí công việc

Quản lý, Quản lý hàng tồn kho, Quản lý hậu cần, Quản lý vận tải đường biển

4. Lương theo giờ

  • Điều phối viên vật liệu: $25,00
  • Thư ký kiểm soát vận chuyển: $25,00
  • Kiểm soát viên sản xuất: $25,00
  • Cán bộ quản lý hàng tồn kho: $25,00
  • Điều phối viên quản lý mua hàng và hàng tồn kho: $25,00

Nguồn: Service Canada (số tiền trên có thể khác với thực tế)

5. Lệ ​​phí

$7,748 USD ~ (dựa trên chương trình 1 năm)

*Chi phí có thể khác nhau tùy thuộc vào trường học, thời gian chương trình khuyến mãi

và chi phí chính xác có thể được xác nhận thông qua tư vấn.