CCI-LEX

  • Các lớp học toàn thời gian, bán thời gian
  • Khóa học tiếng Anh chuyên nghiệp một kèm một

#428, 10621 100 Avenue, Edmonton, Alberta, CanadaT5J 0B3

TEL : 780-944-0792

#428, 10621 100 Avenue, Edmonton, Alberta, CanadaT5J 0B3

Giới Thiệu

Tổng quan

Trong bầu không khí thân thiện, ấm áp và môi trường đa văn hóa, chúng tôi tổ chức các hội thảo cộng đồng và các khóa học ESL kinh doanh, đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế, để đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn và trải nghiệm Canada.

Chương trình/Bộ phận

Intensive ESL (Super) – Tiếng Anh tổng quát chuyên sâu

Một kèm một – lớp học 1:1

Intensive ESL (Super) – Tiếng Anh tổng quát chuyên sâu

Các tính năng: Chương trình chuyên sâu để tiếp thu ngôn ngữ nhanh chóng

·Nội dung bài giảng: đọc, viết, nói, nghe, ngữ pháp và từ vựng

·Thời lượng giảng: 26 buổi/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Mọi trình độ

・Ngày bắt đầu lớp học: Thứ Hai hàng tuần

·Thời lượng chương trình: 4~17 tuần

Chi phí: Phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt

-4 tuần: $1,050 USD

-8 tuần: $2,100 USD

-12 tuần: $3,150 USD

-16 tuần: $4,200 USD

Một kèm một – lớp học 1:1

·Tính năng: Giáo dục tùy chỉnh ESL CHUYÊN NGÀNH

·Nội dung bài giảng: Giáo dục tùy chỉnh một kèm một

Kiểm tra chứng chỉ chính thức, viết, nói, luyện phát âm, v.v.

·Thời lượng thuyết trình: ít nhất 5 lần

・Trình độ tiếng Anh: Mọi trình độ

·Chi phí: riêng (phí sách giáo khoa và phí đăng ký riêng)

hoạt động

chỗ ở

·Ở nhà người bản xứ: theo phân công

Ký túc xá: phân bổ riêng