Anne’s Language House

  • Nằm ở trung tâm thành phố Calgary
  • Học viện chuyên nghiệp nhỏ
  • Chuyên ngành lộ trình và khóa học chuyên sâu giao tiếp tiếng Anh ngắn hạn

101-6th Avenue S.W., Suite 1250 Calgary, Alberta, CANADA T2P3P4

TEL : 403-667-4745

https://www.alhcalgary.com/

Giới Thiệu

Tổng quan

Mặc dù có quy mô lớn, đây là một trường ngôn ngữ dành cho gia đình nhỏ nằm ở trung tâm thành phố Calgary chuyên về đàm thoại PATHWAY và ESL.

Chương trình/Bộ phận

Tiếng Anh Tổng Quát – General English

Intensive Conversation – Tiếng Anh đàm thoại chuyên sâu

Luyện thi IELTS – Tiếng Anh luyện thi IELTS

Tiếng Anh Tổng Quát – General English

Đặc điểm: Chương trình đào tạo tiếng Anh thành thạo

·Nội dung bài giảng: Chương trình thông thạo tiếng Anh dựa trên ngữ pháp

·Thời lượng giảng dạy: 20/tuần hoặc 25/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Mọi trình độ

・Ngày bắt đầu lớp học: Thứ Hai hàng tuần

· Chi phí: Phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt

 – 4 tuần: $1,400 USD

Intensive Conversation – Tiếng Anh đàm thoại chuyên sâu

Đặc điểm: Chương trình đào tạo ngôn ngữ định hướng hội thoại

Nội dung bài giảng: Khóa học nói để hiểu và sử dụng hội thoại theo định hướng văn hóa Canada, tục ngữ, cách ngôn và cách diễn đạt tiếng Anh một cách tự nhiên hơn

·Thời lượng giảng dạy: 20/tuần hoặc 25/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Mọi trình độ

・Ngày bắt đầu lớp học: Thứ Hai hàng tuần

·Chi phí: Yêu cầu riêng (phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt)

Luyện thi IELTS – Tiếng Anh luyện thi IELTS

Các tính năng: Khóa luyện thi tiếng Anh

·Thời lượng giảng dạy: 20/tuần hoặc 25/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Trung cấp – Cao cấp

・Ngày bắt đầu lớp học: Thứ hai hàng tuần

·Chi phí: Yêu cầu riêng (phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt)

hoạt động

Chỗ Ở

・Ở nhà dân: Có

 – Phòng đơn, 2 hoặc 3 bữa ăn: $940~$1000/ 4 tuần

Ký túc xá: Hỏi về chi phí và phân bổ riêng