CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

1. Giới thiệu chính

Chương trình hợp tác trợ lý giáo viên mầm non là một chương trình chuẩn bị cho bạn làm việc với tư cách là giáo viên mầm non ở Canada. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đạt được các bằng cấp cần thiết để làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Do đó, nó được khuyến nghị cho những người sắp tốt nghiệp hoặc đang theo học Khoa Giáo dục Mầm non hoặc Khoa Trẻ em ở Hàn Quốc, hoặc những người muốn có kinh nghiệm làm trợ lý giáo viên mầm non ở Vancouver trong một năm.

2. Nội dung học tập

  • Thích nghi với môi trường làm việc tại Canada, trau dồi tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp, chuẩn bị sẵn sàng cho công việc giáo viên mầm non
  • Tìm hiểu nhiều phương pháp hướng dẫn trẻ em, bao gồm các quy định về giáo dục mầm non, phát triển trẻ em, hướng dẫn trẻ em, sức khỏe, an toàn và dinh dưỡng cho trẻ em cũng như phương pháp giảng dạy Montessori ở BC và Canada.
  • Đạt được Chứng chỉ Người lớn có trách nhiệm, An toàn thực phẩm Cấp độ 1, WHMIS, Chứng chỉ Trợ lý Ngôn ngữ và Chăm sóc Trẻ em, điều cần thiết cho việc làm giáo viên mầm non ở Canada
  • Cung cấp cơ hội việc làm ưu đãi cho các công ty đối tác của trường

3. Vị trí công việc

Trợ lý mầm non, chăm sóc ban ngày, người chăm sóc

4. Lương theo giờ

  • Trợ lý Giáo dục Mầm non: $18,94
  • Người trợ giúp chăm sóc ban ngày: $18,94
  • Người chăm sóc trẻ em: $18,94
  • trợ lý nhân viên chương trình mầm non: $18,94
  • Người trợ giúp mầm non: $18,94

Nguồn: Service Canada (số tiền trên có thể khác với thực tế)

5. Lệ ​​phí

$5,005 USD ~ (dựa trên chương trình 1 năm)

*Chi phí có thể khác nhau tùy thuộc vào trường học, thời gian chương trình khuyến mãi

và chi phí chính xác có thể được xác nhận thông qua tư vấn.