Maple Leaf Academy

  • Các bài giảng chuyên sâu về đào tạo T:ESL nhỏ ưu tú
  • Tìm hiểu văn hóa Canada
  • Có lớp bán thời gian thứ bảy, buổi tối

Suite 200, 731- 6th Avenue S.W. Calgary, AB T2P 0T9

TEL : (403) 262-8851 / FAX :

https://mapleleafacademy.com/

Giới Thiệu

Tổng quan

Là một trường ngôn ngữ giáo dục tiếng Anh cho người nhập cư được hỗ trợ bởi chính phủ Canada, giáo dục tương tự được cung cấp cho sinh viên quốc tế. Chuyên về các lớp học ưu tú nhỏ, chúng tôi cung cấp giáo dục tiếng Anh có hệ thống thông qua các giảng viên chất lượng cao.

Chương trình/Bộ phận

International ESL – Tiếng Anh tổng quát quốc tế

International ESL – Tiếng Anh tổng quát quốc tế

Đặc điểm: Khóa học tiếp thu ngôn ngữ và văn hóa Canada được chính phủ Canada chứng nhận

Nội dung khóa học: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ pháp, Phát âm và Tiếp thu văn hóa Canada

·Thời lượng giảng bài: 20-30 buổi/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Mọi trình độ

Ngày khai giảng: vào thứ 2 hàng tuần

·Thời lượng chương trình: 2~47 tuần

Chi phí: Phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt

 -4 tuần: $1,250 USD

 -8 tuần: $2,500 USD

 -12 tuần: $3,750 USD

 -16 tuần: $5,000 USD

 -20 tuần: $6,250 USD

 -24 tuần: $7,500 USD

 -28 tuần: $8,750 USD

 -32 tuần: $10,000 USD

 -36 tuần: $11,250 USD

 -40 tuần: $12,500 USD

hoạt động

Chỗ Ở

・Ở nhà dân: Có

 -Phòng đơn, 2 hoặc 3 bữa ăn: $820~$880 USD/ 4 tuần

 -Phòng đôi, 2 hoặc 3 bữa ăn: $820~$880 USD/ 4 tuần