KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

1. Giới thiệu chính

Business Co-op là chương trình phổ biến nhất dành cho sinh viên Hàn Quốc, liên quan đến các chủ đề kinh doanh khác nhau, cung cấp kiến ​​thức lý thuyết cơ bản và năng lực cần thiết trong môi trường làm việc tại Canada.

2. Nội dung học tập

  • Học hỏi kiến ​​thức và kỹ năng cốt lõi trong quản lý thông qua các khóa học quản lý kinh doanh quốc tế và khóa học quản lý dự án
  • Cải thiện các kỹ năng quản lý kinh doanh tài chính bằng cách học các khái niệm cơ bản về tài chính, cách sử dụng báo cáo tài chính và báo cáo thu nhập
  • Tìm hiểu về quản lý tiếp thị và các chiến lược được sử dụng trong thị trường kinh doanh toàn cầu
  • Tuyển dụng nhân sự, giáo dục, đào tạo và phát triển, đánh giá nhân sự, quản lý và điều hành nhân sự liên quan đến luật lao động với tư cách là người quản lý
  • Phân tích xu hướng chung của thương mại quốc tế và tìm hiểu ảnh hưởng của kinh doanh xã hội và văn hóa

3. Vị trí công việc

Vị trí Trợ lý văn phòng, Bán hàng/ Kế toán/ Quản lý nhân sự/ Trợ lý tiếp thị, v.v.

4. Lương theo giờ

  • Trợ lý hành chính: $24,00
  • Đại diện bán hàng bán lẻ: $15,65
  • Trợ lý kế toán: $30,65
  • Trợ lý Nhân sự: $24,83
  • Trợ lý tiếp thị: $28,72

Nguồn: Service Canada (số tiền trên có thể khác với thực tế)

5. Lệ ​​phí

$5,503 CAD ~ (dựa trên chương trình 1 năm)

*Chi phí có thể khác nhau tùy thuộc vào trường học, thời gian chương trình và tình hình khuyến mãi và chi
phí chính xác có thể được xác nhận thông qua tư vấn.