International House Vancouver

  • Ngôi trường có bề dày lịch sử được thành lập từ năm 1991
  • Thành viên IH World với hơn 150 cơ sở trên toàn thế giới
  • Chuyên ngành của khóa học Văn bằng ID TESOL

Suite 2001-88 West Pender Street Vancouver, B.C., V6B 6N9 Canada

TEL : 1 (604) 739-9836

https://ihvancouver.com

Giới Thiệu

Tổng quan

International House Vancouver (IH) ở Vancouver và International House London (IH) ở London đều là thành viên của Tổ chức Thế giới IH. Tổ chức IH Thế giới là một tập đoàn giáo dục lớn với hơn 150 cơ sở trên khắp thế giới, cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao tại các trung tâm IH ở bất kỳ thành phố nào thông qua kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng.

Ưu điểm là chúng tôi có nhiều khóa học đa dạng phù hợp với sở thích của sinh viên Việt Nam, từ tiếng Anh tổng quát đến các khóa học ngắn hạn dành cho kỳ nghỉ làm việc và các chương trình hợp tác.

Chương trình/Bộ phận

Tiếng Anh Chuyên Sâu – Intensive English

Tiếng Anh Thương Mại – Business English

Chương trình Pathway – Chương trình Pathway

TESOL

Tiếng Anh Chuyên Sâu – Intensive English

·Đặc điểm: Khóa học tiếng Anh tăng cường ngắn hạn

·Nội dung bài giảng: Các lớp toàn diện như nói, nghe, đọc, viết và ngữ pháp. Các khóa học khác nhau như phát âm, thành ngữ, từ vựng, ngữ pháp, nói và nghe được cung cấp, và mỗi học sinh chọn hai môn học mà mình còn thiếu cho mỗi lớp.

·Thời lượng giảng: 30 buổi/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Mọi trình độ

・Ngày bắt đầu lớp học: Thứ Hai hàng tuần

Thời lượng chương trình: 4 đến 56 tuần

· Chi phí: Phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt

 -4 tuần: $1,520 USD

 -8 tuần: $3,040 USD

 -12 tuần: $4,560 USD

 -16 tuần: $6,080 USD

 -20 tuần: $7,600 USD

 -24 tuần: $9,120 USD

 -28 tuần: $10,640 USD

 -32 tuần: $12,160 USD

 -36 tuần: $13,680 USD

 -40 tuần: $15,200 USD

Tiếng Anh Thương Mại – Business English

·Đặc điểm: Khóa đào tạo tiếng Anh thương mại

Nội dung khóa học: Học nhận thức đa văn hóa và kỹ năng ngôn ngữ trong bối cảnh kinh doanh bằng cách phát triển vốn từ vựng kinh doanh và hiểu biết về các hoạt động kinh doanh toàn cầu hiện tại, được phân tích trên phương tiện truyền thông tiếng Anh và cải thiện trình độ tiếng Anh trong tất cả các lĩnh vực kỹ thuật

·Thời lượng giảng: 30 buổi/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Trung cấp

・Ngày bắt đầu lớp học: Thứ Hai hàng tuần

·Thời lượng chương trình: 10 đến 70 tuần

· Chi phí: Phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt

 -10 tuần: $4,000 USD

 -20 tuần: $8,000 USD

 -30 tuần: $12,000 USD

 -40 tuần: $16,000 USD

 -50 tuần: $20,000 USD

 -60 tuần: $24,000 USD

 -70 tuần: $28,000 USD

Chương trình Pathway – Chương trình Pathway

Đặc điểm: Khóa luyện thi đại học

·Nội dung bài giảng: Học nâng cao kỹ năng tiếng Anh học thuật cần thiết cho đàm thoại, nói, đọc, viết

·Thời lượng giảng: 30 buổi/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Trung cấp

・Ngày bắt đầu lớp học: Thứ Hai hàng tuần

·Thời lượng chương trình: 8~36 tuần

· Chi phí: Phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt

 -12 tuần: $4,560 USD

 -24 tuần: $9,120 USD

 -36 tuần: $13,680 USD

TESOL

Đặc điểm: Khóa học chuyên biệt để học TESOL cho người lớn và TESOL cho trẻ em

Nội dung bài giảng: Khóa học nền tảng 2 tuần, quan sát lý thuyết cơ bản về TESOL và thực hành trên lớp 

            4 tuần học TESOL dành cho người lớn, lớp lý thuyết và thực hành

            Lớp lý thuyết TESOL 2 tuần cho trẻ em 

              Thực hành TESOL cho trẻ em 2 tuần

·Thời lượng giảng: 30 buổi/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Trung cấp

・Ngày bắt đầu lớp học: Kiểm tra lịch trình cá nhân

·Thời lượng chương trình: 10 tuần

· Chi phí: Phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt

 -10 tuần: $4,000 USD

hoạt động

Chỗ ở

・Ở nhà dân: Có

– Phòng đơn hoặc phòng đôi, ăn 3 bữa: $1,020 USD/4 tuần

Ký túc xá: Hỏi về chi phí và phân bổ riêng