ELS Language Centers – Vancouver

  • 80 cơ sở trên khắp thế giới
  • Trường ngoại ngữ như một gia đình nhỏ

549 Howe Street Vancouver BC V6C2C2

TEL : 1 604 684 9577

https://www.els.edu/

Giới Thiệu

Tổng quan

Là một trường ngôn ngữ đa quốc gia với 80 cơ sở trên khắp thế giới, đây là một trường ngôn ngữ giống như một gia đình nhỏ và có bầu không khí giống như một gia đình. Dựa trên công nghệ học tập sáng tạo dựa trên lý thuyết, đó là một lợi thế mà bạn có thể xác định chính xác các kỹ năng của mình với cấu hình cấp độ chi tiết. Các chương trình được đề xuất bao gồm Chuyển tiếp, khóa dự bị đại học và Giao tiếp Kinh doanh.

Chương trình/Bộ phận

Tiếng Anh Chuyên Sâu – Intensive English

Kiểm tra & Luyện thi – Luyện thi Tiếng Anh

Tiếng Anh Thương Mại – Business English

Tiếng Anh Chuyên Sâu – Intensive English

Tính năng: Chương trình đào tạo ngôn ngữ cân bằng

Nội dung khóa học: Đạt được các kỹ năng ngôn ngữ thiết yếu như nghe, nói, đọc, viết, phát âm và ngữ pháp để nói rõ ràng hơn, lắng nghe cẩn thận và đạt được các kỹ năng viết cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ học tập một cách dễ dàng và chính xác

·Thời lượng giảng: 30 buổi/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Mọi trình độ

・Ngày khai giảng: Hàng tháng

·Thời gian chương trình: Đăng ký theo đơn vị 1 tuần

Chi phí: $1,984 USD/ tuần (không bao gồm phí sách giáo khoa và phí đăng ký)

Kiểm tra & Luyện thi – Luyện thi Tiếng Anh

·Đặc điểm: Lớp luyện thi tiếng Anh được chứng nhận chính thức

Nội dung khóa học: Các lớp học riêng 1:1, các lớp kiểm tra chứng chỉ tùy chỉnh cho kỹ năng đọc, viết, nói và nghe

·Thời lượng giảng: 30 buổi/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Mọi trình độ

・Ngày khai giảng: Hàng tháng

·Thời lượng chương trình: 2~36 tuần

· Chi phí: Phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt

 -4 tuần: $6,560 USD

 -8 tuần: $13,120 USD

 -12 tuần: $19,680 USD

 -16 tuần: $26,240 USD

 -20 tuần: $32,800 USD

 -24 tuần: $39,360 USD

 -28 tuần: $45,920 USD

 -32 tuần: $52,480 USD

 -36 tuần: $59,040 USD

Tiếng Anh Thương Mại – Business English

·Đặc điểm: Chương trình tiếng Anh thương mại thực tế

·Nội dung khóa học: 20 bài tiếng Anh tổng quát nhóm và 10 bài tiếng Anh thương mại. Từ vựng và cách diễn đạt kinh doanh được sử dụng trong thuyết trình, đàm phán thỏa thuận, hội thoại liên quan đến công việc, viết và tóm tắt báo cáo.

·Thời lượng giảng: 30 buổi/tuần

・Trình độ tiếng Anh: Trung cấp

・Ngày bắt đầu lớp học: Thứ Hai hàng tuần

·Thời lượng chương trình: 2~36 tuần

· Chi phí: Phí sách giáo khoa và phí đăng ký là riêng biệt

 -4 tuần: $4,660 USD

 -8 tuần: $9,320 USD

 -12 tuần: $13,980 USD

 -16 tuần: $18,640 USD

 -20 tuần: $23,300 USD

 -24 tuần: $27,960 USD

 -28 tuần: $32,620 USD

 -32 tuần: $37,280 USD

 -36 tuần: $41,940 USD

hoạt động

Chỗ ở

・Ở nhà dân: Có

– Phòng đơn, 2 hoặc 3 bữa ăn: $219~$238 USD/tuần